გრიგოლ ჭაჭია

ნეიროქირურგი

 

  პროფესიული გამოცდილება

 • 2013 - 2015 - კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტიტი ნეიროქირურგი;
 • 2008 – 2013 - კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტიტის ნეიროქირურგიული განყოფილება, რეზიდენტი;
 • 08.2008-09.2008 - სსიპ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი, პირველადი სამედიცინო დახმარების განხორციელება .

  მიღწევები

 • 14-18.III.2014 - საბაზისო ნეიროქირურგიის საერთაშორისო სემინარი „ხერხემლისა და პერიფერიული ნერვების ქირურგია“ თურქეთი, ანტალია (საპატიო პრეზიდენტი პროფ. მ. სამი);
 • 15-19.III.2013 - საბაზისო ნეიროქირურგიის საერთაშორისო სემინარი „ნეიროონკოლოგია“ თურქეთი, ანტალია (საპატიო პრეზიდენტი პროფ. მ.გ იაშარგილი);
 • 6-8.IX.2012 - V საერთაშორისო სემინარი „ქალაფუძისა და სისხლძარღვების ნეიროქირურგია. კიევი, უკრაინა. (საპატიო პრეზიდენტი ტ. ფუკუშიმა);
 • 7-10.IX.2011 - IV საერთაშორისო სემინარი „ქალაფუძისა და სისხლძარღვების ნეიროქირურგია. გენტი, ბელგია. (საპატიო პრეზიდენტი ტ. ფუკუშიმა).
 • 11 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, პუბლიკაციები სამედიცინო ჟურნალებსა და მოხსენებები სხვადასხვა კონგრესებზე.
 • განათლება
 • 07.2011-10.2011 რურის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ნეიროქირურგიული განყოფილება, ბოხუმი, გერმანია (პროფ. ა. ჰარდერსი);
 • 2008 – 2013 თსსუ, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი, რეზიდენტურის პროგრამა ნეიროქირურგიაში;
 • 5-25.XII.2008 კიევის ნეიროქირურგიის სახელმწიფო ინსტიტუტი, ხერხემლისა და ზურგის ტვინის პათოლოგიების განყოფილება. (ევგენი სლინკო);
 • 08.2007-09.2007 სისხლძარღვთა და ზოგადი ქირურგიის განყოფილება, კაუფბოირენი, გერმანია ( პროფ. ჰაინრიხ შტიგლერი);
 • 2002-2008 თსუ, მედიცინის ფაკულტეტი, სამკურნალო საქმე.

  ენების ცოდნა

 • ქართული–მშობლიური;
 • რუსული–თავისუფლად;
 • ინგლისური–კარგად;
 • გერმანული–საშუალოდ.