თამარ ქარსელაძე

ემბრიოლოგი

 

 განათლება

 • 2012-2014- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სასახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტი, ჯანდაცვის ბიოტექნოლოგიის მიმართულება -მაგისტრი(წარჩინებით)
 • 2007-2011- მანმათის უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის მიმართულება -ბაკალავრი, მაინორი-სოციოლოგია, აშშ
 • 2005-2007 - ბრუკდეილის კოლეჯი, ბიოლოგიის მიმართულება (Associate Degree), აშშ

 სამუშაო გამოცდილება

 • 02.2017- სამედიცინო ცენტრი ციტო, მოლეკულური ბიოლოგი
 • 06.2016-01.2017-  ბიოლოგი.მარდალეიშვილის კლინიკა ( შპს  Big Tech.)
 • 10.2015-06.2016 - ემბრიოლოგის ასისტენტი, ჩაჩავას კლინიკა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ცენტრი
 • 09.2014.-09.2015-  პროფესორის ასისტენტი,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.2015-  სტაჟიორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.  
 • 07/2014-09/2014- სტაჟიორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
 • 12/2012-12/2014- შპს “ფარმავია” - მენეჯერი
 • 10/2001-10/2011- აშშ, კლინიკა “ნიუ-ქეა”-ს სამედიცინო დაზღვევის კონსულტანტი

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • შოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდისგრანტი -“ ადაპტური იმუნური პასუხის ეპიგენეტიკური ინდუქცია და იმუნომოდულაცია თაგვის პროსტატის სიმსივნურ მოდელში” (2014-2017 წწ). მკვლევარი

ენები

 • ქართული
 • ინგლისური
 • რუსული