რუსუდან აგლაძე

კარდიოლოგი

 

კვალიფიკაცია

 • PhD მედიცინა
 • სუბ-სპეციალიზაცია ექოკარდიოგრაფიაში
 • კარდიოლოგი

საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა

 • Fellow of European society of cardiology

სამუშაო გამოცდილება

 • 2011 წ-იდან - ნ. ბოხუას სახელობის სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი- კარდიოლოგი
 • 2007 წ- 2011 - შპს  ‘’ადაპტი’’ ანგიოკარდიოლოგიური კლინიკა
 • 2007 წ- 2013 - სამედიცინო ცენტრი ‘’ ციტო’’
 • 30.07.2006-14.09.2007 –fellow in cardiology, Krankenhaus der Barmherzigen SCHWESTERN linz, Austria, Department of  Internal Medicine II-Cardiology
 • 12.2004-03.2006- ზოგადი პროფილის ექიმი, IMSS- International Medical Support Services, თბილისი
 • 03.2004-12.2004-ზოგადი პროფილის ექიმი, სასწრაფო სამედიცინო სამსახური ‘’009’’

განათლება

 • 2007-2011 წ - დოქტურანტურის კურსი მედიცინის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად , თსუ- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2002-2005-რეზიდენტურის სრული კურსი სპეციალობით კარდიოლოგია,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია
 • 1993-2000- სამკურნალო ფაკულტეტის ზოგადი პროფილის ექიმის სრული კურსი , თსსუ- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

 

კლინიკური კვლევები

 • 15 საერთაშორისო მულტიცენტრული კლინიკური კვლევის თანამკვლევარი 

პუბლიკაციები

 •   Atypical ECG presentation in a patient with tako-tsubo cardiomyopathy , Kardiol Pol 2011, 69: 281-2
 •  Tako-tsubo cardiomyopathy and chronic comorbidities  (comments), Annals of Internal Medicine, 2010 (published online on July 11)
 •   Diagnostic value of conventional precatheterization ECG in differentiation of STEMI  and Tako-Tsubo cardiomyopathy (abstract)
 •   European Heart Journal (suppl), 2010, 12: F118: P478
 •   Incidence, clinical characteristics and outcome of patients with tako tsubo syndrome   (abstract) ,  European Heart Journal, 2009:  30, 545
 • Heart rhythm abnormalities in middle-aged veteran elite athletes,   Georgian Med News. 2008; 6 (159):31-4.
 • Exercise induced QT dispersion changes in middle-aged veteran elite athletes. Georgian Med News. 2008;(157):53-5.