ორსულთა პატრონაჟის სახელმწიფო პროგრამა

02 თებერვალი 2021

ანტენატალური მეთვალყურეობა მოიცავს 8 უფასო ვიზიტს

 

პირველი ვიზიტი

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ) სისხლის საერთო ანალიზი;

გ) შარდის კულტურალური გამოკვლევა;

დ)სისხლის ჯგუფისა და რეზუს-კუთვნილების განსაზღვრა;

ე) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების ქალებში

ვ) სკრინინგული ტესტები (B ჰეპატიტის ვირუსი, C-ჰეპატიტის ვირუსი, აივ ინფექცია და სიფილისი)

ზ)ულტრაბგერითი გამოკვლევა

მეორე ვიზიტი

ა) მეან-გინეკოლოგის   კონსულტაცია;

ბ) ულტრაბგერითი გამოკვლევა

მესამე ვიზიტი

ა) მეან-გინეკოლოგის   კონსულტაცია;

ბ) შარდში პროტეინურიის   განსაზღვრა;

გ) ჰემოგლობინის განსაზღვრა   სისხლში;

 

დ) რეზუს-ანტისხეულების   განსაზღვრა რეზუს-უარყოფითიან ქალებში;

ე) სკრინინგი გესტაციურ   დიაბეტზე

რა უნდა ვიცოდეთ უშვილობაზე და ინვიტრო განაყოფიერებაზე - ჟორდანიას კლინიკის რჩევები

რა უნდა ვიცოდეთ უშვილობაზე და ინვიტრო განაყოფიერებაზე - ჟორდანიას კლინიკის რჩევები

მეოთხე ვიზიტი

ა) მეან-გინეკოლოგის   კონსულტაცია;

ბ) შარდში პროტეინურიის   განსაზღვრა;

მეხუთე ვიზიტი

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა;

მეექვსე ვიზიტი

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა;

გ)ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში;

მეშვიდე ვიზიტი

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა;

მერვე ვიზიტი

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ) შარდში პროტეინურიის  განსაზღვრა.

დეტალური ინფორმაციისთვის  :☎ 2 99 08 53

დიღომი,ჩაჩავას 1/ლუბლიანას 5