მაკა ჯორბენაძე

ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგი
მედიცინის დოქტორი
 
 
 
 
 
 განათლება 
 • უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“  1991-1997წელი.
 • კვალიფიკაცია: სამკურნალო საქმე.
 
  სამუშაო  გამოცდილება 
 • 2013 წლიდან დღემდე  თსუ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „მასაჯისტი“ პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 2005 წლიდან დღემდე თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
 • 1998 წლიდან  დღემდე ი. ჟორდანიას ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი ექიმი რეპროდუქტოლოგი
 • 2008 წელი ონლაინი კონსულტანტი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში,   UNFPA/EU, RHIYC
 • 2007-2008წელი სუბკოორდინატორი, პროექტი „სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი ახალგაზრდების მიმართ კეთილგანწყობილი რეპროდუქციული  სამსახურების საკითხებში“”GEO/RHIYC/08/02,გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და ევროკავშირის (EU) თანადაფინანსებული პროექტი RHIYC.
 • 2006-2008წელი სუბკოორდინატორი, პროექტი „სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი ახალგაზრდების მიმართ კეთილგანწყობილი რაპროდუქციული  სამსახურების საკითხებში“”GEO/RHIYC/08/02, GEO/RHIYC/07/01 გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და ევროკავშირის (EU) თანადაფინანსებული პროექტი RHIYC.
 
  პედაგოგიური გამოცდილება 
 • 2013წლიდან დღემდე  თსუ მოწვეული პროფესორი საგანი: ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
 • 2005 წლიდან დღემდე თსუ მოწვეული პროფესორი მედიცინის ისტორია
 • 2001 წლიდან დღემდე თსუ მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი: მეანობა-გინეკოლოგია, რეპროდუქტოლოგია
 • 1999-2003 წლები უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“  მოწვეული პროფესორი გენეტიკაში.
 
  სამეცნიერო სტატია 
 • მოზარდი გოგონების ინფორმირება-განათლება და შეხედულებები რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში. “საქართველოს სამედიცინო მოამბე” 2005, ¹4, (208), გვ. 86-89 (თანაავტ. ჯ. ქრისტესაშვილი ნ. ჩოფიკაშვილი).
 • Частота и характер клинических проявлений андрогенизации среди девочек-подростков г. Тбилиси. “Georgian edical News” 2005, ¹12(129) сс. 23-26 (соавт. Кристесашвили Дж., Чопикашвили Н.) 
 • Мeнструальная функция у девочек-подростков проживающих в г. Тбилиси. “Georgian edical News” 2006, ¹1, (130), сс. 37-41 (соавт. Кристесашвили Дж., Чопикашвили Н.)
 • მოზარდი გოგონების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ქ. თბილისში. I საერთშორისო კონფერენცია “ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა” 6-8 მაისი, 2006წელი. (თანაავტ. ა. ხომასურიძე, ჯ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩოფიკაშვილი)
 • Mixed chlamidial infection and female infertility, Journal of Reproductive Medicine       
 • and Endocrinology, #4, volume (7),   446 ,2010.    J. Kristesashvili, N. Japarashvili, M. Chipashvili, M. Jorbenadze
 • Statistical tendencies of Adolescent Reproductive Health/ Scientific Works, Tbilisi State University Press, 2006
 • Reproductive Health of Adolescents in Tbilisi/ Journal ,,Demography’’#3-4, 2008
 • Sexual development  disorders (SDD) in patients with primary amenorrhea,   13 World Congress on Human Reproduction, Venice, Italy, March 5-8, 2009   Kristesashvili J., Chipashvili  M.,  Jorbenadze M.,  Tskhovrebashvili L.
 • Rare cases of sex development disorders (SDD) in patients with female phenotype, XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, October 4-9, 2009, Cape Town, South Africa, 2009, Kristesashvili J. Chipashvili M. Nadareishvili L. Kopaliani N. Jorbenadze M. Japarashvili N. 
 • Human rights for better quality of life.  Dzotzenidze, P.,Chikhladze, N.,Jorbenadze, M.,Pitskhelauri, N,  Georgian medical news, 2010.
 
  კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები 
 • 2017წელი ექიმთა საერთაშორისო კომფერენცია მომხსენებელი „გარეთა სასქესო ორგანოების პათოლოგიები ბავშვებში“.
 • 2016 წელი ექიმთა საერთაშორისო კონფერენცია ბაკურიანი მომხსენებელი „რეპროდუქციული დარღვევები მოზარდ გოგონეში“
 • 2006 თსუ საერთაშირისო კონფერენცია მომხსენებელი  მენსტრუაციული ციკლის დარღვევები მოზარდებში.
 • ამჟამინდელი სამეცნიერო- კვლევითი ინტერესები (კვლევები / პროექტები/გრანტები)
 • 2016 წელი თსუ შიდა საფაკულტეტო საგრანტო  პროექტი „მოზარდი გოგონების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ინფორმირება - განათლების დონის შეფასება ქ. თბილისში“ 
 
  მიღებული გრანტები 
 • 2016 წელი - თსუ შიდა საფაკულტეტო საგრანტო  პროექტი „მოზარდი გოგონების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ინფორმირება განათლების დონის შეფასება ქ. თბილისში“ 
 • 2014-2015 წლები - პროექტის მონაწილე    CPEA-2012/10040 “სადოქტორო პროგრამა საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: ნორვეგიული გამოცდილება  სწავლების მესამე ციკლის , University of tromso,  Norway.
 • 2011 – 2014წლები -   MUMEENA 2012, TEMPUS IV ფაკულტეტის განვითარების                პროგრამა, პროექტის მონაწილე
 • 2011 -2013წლები      -      „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და სოციალური სერვისები - განათლებიდან პრაქტიკამდე“ TEMPUS IV, პროექტის მონაწილე
 • 2008 -2009 წლები-    თუნინგის მიდგომები საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში, სასწავლო კურისის „საექთნო საქმე „  შემუშავებაTEMPUS  III, პროექტის მონაწილე. 
 
 
პროფესიული განვითარება 
 • 2015წელი - ტრენერთა ტრეინინგი “ახალგაზრდების და მოზარდების   სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის,      საკომუნიკაციო უნარ- ჩვევების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის  ხელშეწყობის საკითხებში”,  EuTEACH სასწავლო კურსი .
 • 2015წელი - სემედიცინო დაწესებულებებში აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის პრევენცია
 • 2014 წელი -  მნიშვნელოვანი მიღწევები და მომავალის ხედვა სამედიცინო განათლებაში აღმოსავლეთ ევროპაში MUMEENA 
 • 2012წელი, ივნისი - უფლებები ჯანდაცვაში, საერთაშორისო სტანდარტები, ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდი/ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ საქართველოს ჯანდაცვის მართვის ასოციაცია
 • 2012წელი აპრილი - MUMEENA 2012, TEMPUS IV ფაკულტეტის განვითარების პროგრამა, ლიდსის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი, აპრილი, MUMEENA 2012, TEMPUS IV, faculty development Programme ,   University of  leeds, UK, April.
 • 2012 წელი - დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების მოდერნიზაცია ევროკავშირის აღმოსავლეთმეზობლების რეგიონში (MUMEEN), ევროკომისია/ტემპუსი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო
 • 2012წელი - სემინარების ციკლი თემაზე „ადამიანის უფლებები და სამედიცინო მომსახურება საერთაშორისო სტანდარტები“. სემინარები შემუშავებულია ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდის მიერ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ჯანდაცვის ხარისხის საქართველოს ასოციაციასთან თანამშრომლობით პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის პროგრამის „გარდაქმნები რეგიონში Rita“ და ფონდი „განათლება დემოკრატიისათვის“ ფინანსური მხარდაჭერით
 • 2012 წელი - სამედიცინო განათლების თანამედროვე მიდგომები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2011წელი - ტრეინინგი კომუნიკაციების და ბიზნეს ურთიერთობების, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ
 • 2011წელი - "მოკლე კურსი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ანდროლოგიის  საკითხებში", გაეროს მოსახლეობის ფონდის, GEO/1R/31A 
 • 2011წელი - “პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება”, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2011წელი - “სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების თეორია და პრაქტიკა”, საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრი, თბილისი
 • 2009წელი - ტრეინინგი ექსპერტთათვის  პროექტის  საექთნო საქმე TEMPUS III, ბილბაო, ესპანეთი
 • 2007წელი - ხარისხის უზრუნველყოფა და მართვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში,  ლატვია, რიგის საინჟინრო  ტექნიკური უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა, არასამთავრობო ორგანიზაცია "დანერგვის ხელშემწყობი მართვის თანამედროვე მეთოდები", თბილისი, საქართველო
 • 2006წელი - რეგიონალური ტრეინინგი ტრენერებისათვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის საორიენტა-ციო პროგრამაში _ `მოზარდების ჯანმრთელობა~ ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებელთათვის, UNFPA/RHIYC თბილისი
 • 2006 წელი - კლინიკური ტერატოლოგიის სასწავლლო კურსი, პერინატალური მედიცინის სასწავლო ცენტრი,  თბილისი, საქართველო 
 • 2006წელი - რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სასწავლო კურსი, UN UNFPA FP, თბილისი, საქართველო
 • 2006წელი - საერთაშორისო კონფერენცია _ `ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა~ _ პრობლემები და პრიორიტეტები. სკოლა სემინარი _ `მოზარდთა გლობალური მედიცინა~, თბილისი
აკადემიური /საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრობა
 • საქართველოს ექიმთა ასოციაცია წევრი
 • ახალგაზრდების რეპროდუქციული ასოციაციის „არჯა“ დამფუძნებელი
 • ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგიისა და რეპროდუქტოლოგიის ასოციაციის თავჯდომარე.