მარიამ ჭიპაშვილი

გენეტიკოსი

 

 განათლება

 • 1993-1998 - ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტი, ბიოლოგ-გენეტიკოსის, პროფილაქტიკური მედიცინის კვალიფიკაცია, დიპლომი
 • 1998-2002 ე. ფიფიას სახელობის თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის ექიმის კვალიფიკაცია, დიპლომი

პოსტდიპლომური განათლება და ტრეინინგები

 • 2016 - საერთაშიროს სემინარი „პრენატალური სკრინინგი“, ბერლინი, გერმანია
 • 2016 - ტრენერთა ტრეინინგი “ახალგაზრდების და მოზარდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის,                         საკომუნიკაციო უნარ- ჩვევების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის  ხელშეწყობის საკითხებში”,  EuTEACH სასწავლო კურსი
 • 2015- „სამედიცინო დაწესებულებებში აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის პრევენცია“
 • 2012- ადამიანის უფლებები ჯანდაცვაში საერთაშორისო სტანდარტები, ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდი/ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ საქართველოს ჯანდაცვის მართვის ასოციაცია
 • 2012- Modernizing Undergraduate medical education in EU Eastern Neighboring Area (MUMEENA), European Commission TEMPUS/თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
 • 2012 - Modern Trends in Medical Education, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
 • 2011- Effective interdisciplinary management of pain and associated symptoms in advanced illness course, Open Society Foundations, The Institute for Palliative Medicine at San Diego Hospice, NCC, CPC, თბილისი, საქართველო
 • 2011- Theoretical and Practical Aspects of Systematic Reviews and Health Technology     Assessments National Institute for Health and Clinical Excellence (NHS), თბილისი, საქართველო
 • 2009 - „პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება “, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო  
 • 2009 - ტრეინინგი-”სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების თეორია და პრაქტიკა” , საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრი,  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო  
 • 2008 - “Promoting Joint Capacity Building Events for NGOs and Youth Organizations to Improve Their Skills”, UNFPA/RHIYC, თბილისი, საქართველო
 • 2006 - Training of trainers course on WHO Orientation Programme “Adolescent Health” for Healthcare Providers,  UNFPA/RHIYC, თბილისი, საქართველო
 • 2006 - კლინიკური ტერატოლოგიის სასწავლო კურსი, პერინატალური მედიცინის სასწავლო ცენტრი, სერტიფიკატი, თბილისი, საქართველო 
 • 2003 - სტაჟირება ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგიაში, რეპროდუქციული ფუნქციის ჩამოყალიბების და კლინიკური გენეტიკის განყოფილება, ი. ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი

 სამუშაო გამოცდილება

 • 2006- დღემდე- ჟორდანიას კლინიკა, ექიმი-გენეტიკოსი
 • 2016-2017- მოდული „გენეტიკური დიაგნოსტიკის მეთოდები“, სარეზიდენტო პროგრამა „ლაბორატორიული მედიცინა“, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • 2012-2013 - ანალიტიკური ჯგუფი, ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი
 • 2010-2013- კლინიკური კვლევის კოორდინატორი და მკვლევარი (II-III  ფაზის კვლევები შემდეგი მიმართულებით: მედიკამენტოზური აბორტი, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები საშვილოსნოს ყელის სიმსივნე, შაქრიანი დიაბეტი), ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი
 • 2011-2013- სამედიცინო გენეტიკის მოდულის განმახორციელებელი, სარეზიდენტო პროგრამა “ნევროლოგია”, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2008 წლიდან დღემდე - ასისტენტ-პროფესორი, მედიცინის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2006-2008 - პროექტის კოორდინატორი და ტრენერი, “სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი ახალგაზრდების მიმართ  კეთილგანწყობილი რეოპროდუქციულილ სამსახურების საკითხებში ”GEO/RHIYC/08/02 გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და ევროკავშირის (EU) თანადაფინანსებული პროექტი RHIYC 
 • 2007-2012 - კონსულტანტი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში, UNFPA/RHIYC 

სამეცნიერო ნაშრომები

 • 31 სამეცნიერო შრომის, 18 საერთაშორისო კონფერენციის აბსტრაქტის, 3  გაიდლაინის (ოჯახის დაგეგმვა, ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის პრევენცია- ოჯახის ექიმებისათვის,  საშვილოსნოდან პათოლოგიური სისხლდენის მართვის გაიდლაინი მოზარდებში) და 1 პროტოკოლის (სქესობრივი განვითარების ანომალიები პაციენტებში ქალური ფენოტიპით) ავტორი.