ედგარ გონზალესი

ემბრიოლოგი
მთავარი ემბრიოლოგი
  • ​14 წლიანი გამოცდილება ინ ვიტრო განაყოფიერებაში
  • 10 წელი ინ ვიტრო ლაბორატორიების ხელმძღვანელი
  • კვალიფიკაცია: ესპანეთი, ამერიკა და მექსიკა
  • რამოდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის და სტატიის ავტორი
  • წევრი : ASRM და ESHRE